Request a Demo

  O Indigo Ag

  Indigo využíva vedu a technológiu na pomoc zlepšenia udržateľnosti a ziskovosti poľnohospodárskeho priemyslu.môžu chrániť rastliny pred meniacou sa klímou.

  Naša misia

  Využívame silu prírody, aby ste pomohli farmárom postarať sa o planétu udržateľným spôsobom

  Od roku 2013 sa snažíme o inovatívne spôsoby, prítomné vo vede a technike a využívame ich v poľnohospodárstve ako hnacie sily udržateľnosti a ziskovosti. V rámci našej misie sa zameriavame na štyri kľúčové princípy:

  • Pomoc farmárom zvýšiť ziskovosť a zdravie pôdy

  • Zlepšenie množstva, kvality a sledovateľnosti potravín dostupných pre spotrebiteľov
  • Ochrana životného prostredia znižovaním a odstraňovaním škodlivých skleníkových plynov z atmosféry a zároveň podporovaním trvalo udržateľných postupov obhospodarovania pôdy

  • Vytváranie dlhodobej hodnoty pre našich akcionárov

  Pôvod slova Indigo

  Riadime sa hypotézou, že mikróby dokážu ochrániť rastliny pred neustále sa meniacou klímou

  Naša spoločnosť bola postavená na zistení, že mikróby v rastlinách a okolo nich majú potenciál dramaticky zlepšiť odolnosť plodín tvárou v tvár stresu (vrátane sucha, tepla, chladu a patogénnych baktérií, húb a hmyzu) a ponúknuť udržateľné prostriedky. zlepšenie výnosov plodín vzhľadom na zmenu klímy.

  Táto základná línia vytvára bázu pre našu misiu využiť prírodu, aby sme pomohli farmárom udržateľne živiť planétu a zároveň postupne rozširovať ponuku našich výrobkov.

  Čo robíme

  Vyvinuli sme integrovanú obchodnú platformu, umožňujúcu farmárom a ďalším účastníkom poľnohospodárskeho priemyslu osvojiť si príležitosti udržateľnosti a následne z nich profitovať. Naše základné biologické a digitálne produkty v rámci tejto platformy – Carbon, biotrinsic® a Market+™ – sú integrované do celého dodávateľského reťazca pre optimalizáciu spôsobu, akým sa celosvetovo vyrábajú, získavajú a distribuujú základné plodiny.

  Indigo
  Podľa čísel

  Nature-Farming - Farming - farming-barn-1
  8 MLN
  8 m globálnej
  stopy v akroch
  Nature-Farming - Farming - farming-wheat
  ~ 133 K
  Emisia 133 000
  uhlíkových kreditov
  Farmer
  300 +
  Viac ako 300 globálnych obchodných partnerov
  Icone_lavoura
  25
  komerčných biologických produktov
  IND_globe_icon-1
  9
  krajín
  Vízia a účel

  Udržateľné poľnohospodárstvo s pozitívnym dopadom na planétu

  Poľnohospodárstvo môže byť jedným z najbezprostrednejších a najškálovateľnejších riešení klimatických zmien. Sme priekopníkmi nového hnutia, ktoré nazývame Planet Positive: riešenia nad rámec znižovania klimatických škôd aktívnym zvrátením priameho dopadu prostredníctvom škálovateľného odstraňovania uhlíka z atmosféry.

  Našou víziou je odhaliť silu poľnohospodárstva tvorbou škálovateľných riešení; tie sú zacielené na naliehavé problémy farmárov a agropodniky a zároveň uspokojujú dopyt korporácií po riešeniach udržateľnosti. Dopĺňajú tak už existujúci komoditný systém, vďaka čomu budú aktuálne operácie farmárov ešte ziskovejšie a z dlhodobého hľadiska finančne a environmentálne udržateľnejšie.

  Naša veda a technika

  Založené na vedecko-technologických poznatkoch

  V priebehu rokov sme výrazne zainvestovali do výskumu a vývoja v oblasti pôdy, plodín, dát, geopriestorovej vedy a mikrobiológie. Vďaka tomuto prístupu sme vybudovali hlboké vedecké odborné znalosti a škálovateľnú technológiu – oba aspekty predstavujú jadro našej integrovanej obchodnej platformy.
  Naša kultúra

  Rastúca komunita založená na hodnotách

  Naše základné hodnoty a spoločné poslanie nám pomáhajú RÁSŤ nielen ako organizácii, ale aj ako ľuďom.

  Indigo má unikátnu pozíciu v rámci partnerstva so zainteresovanými stranami v celom poľnohospodárskom ekosystéme. Cieľom je rozvíjať toto odvetvie tak, aby bolo efektívnejšie a prospešnejšie pre planétu. Indigo je lídrom a podporuje technológiu, zlepšujúcu ziskovosť fariem, zatiaľ čo je v súlade s rastúcou túžbou spotrebiteľov po nízkouhlíkových, zdravších potravinách a vláknine.

  Dean Banks, Generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Indigo

  Zistite viac informácií